loading...
מתנות לגבר jewlery collection

מתנות לגבר

ברגעים החשובים בחיים.

 

פדני מציעה מגוון של מתנות מותאמות לאירועים שונים, כגון ימי הולדת, חתונות, לידות, גיוס לצבא, ציון ימי חג ומועד ועוד.
התכשיטים בחלקם מתאפיינים בסמליות עיצובית, המתאימה לאירוע שנחגג ו/או בכיתובים בעלי משמעות תואמת לברכה המתבקשת.
כל הפריטים שעוצבו בבית פדני, חתומים בלוגו החברה ומבטאים אמירה של איכות, יוקרה ומקוריות.